Dades - PORQUERISSES-CA

Vaya al Contenido

Menu Principal:

Dades

Historia > San Marc

El 2002 van ser trobats a prop de Porquerisses, restes d'individus que van viure entre els segles XII al XVI dC, en el transcurs de les obres de construcció de l'Autovia A-2. La importància de la troballa va propiciar que el Ministeri de Foment financés les excavacions arqueològiques i l'exhumació i estudi de les restes humanes.

Els treballs de camp van treure a la llum les restes de l'església de Sant Marc i la seva àrea cementirial, amb un total de 347 estructures funeràries, tombes individuals i dobles, i algunes osseres aïllades que acollien un mínim de 644 individus. La complexitat d'aquestes estructures i tombes, va fer que el Ministeri de Foment assumís el cost del projecte i assumís els estudis de les restes humanes exhumades al laboratori.

També va ser objecte d'estudi una edificació propera probablement relacionada.

Dels treballs d'excavació de l'Església es va fer càrrec l'arqueòleg Esteve Nadal, l'arqueòloga Sonia Pascual va estudiar la torre pròxima i Maria Eulàlia Subirà, antropòloga de la UAB, es va encarregar de l'inventari i classificació de les restes humanes exhumades. Del seu estudi antropològic es desprèn que 145 eren dones, 168 homes i 7 alofisos; 127 no havien arribat a l'edat adulta, 82 adults tenien entre 21 i 40 anys en el moment de la seva mort, 93 entre 41 i 60 anys i, només 16 superaven els 60 anys. La proporció d'individus major de 40 indica una relativa bona esperança de vida i per tant un relatiu bon estat de salut.

D'altra banda són pocs els traumatismes que podrien suggerir successos bèl·lics, però en un moment donat, es va produir una alta mortalitat entre la població deguda, probablement, a un procés infecciós agut que no hi hauria deixat empremtes en els ossos dels individus.


VEURE INFORME ANTROPOLÒGIC

 
Regreso al contenido | Regreso al menu principal