Sant Marc - WEB2020

Porquerisses
CREUAMENT DE CAMINS AMB HISTÒRIA
Vaya al Contenido
Arqueología
Al 2002, restes d’individus que van viure entre els segles XII i el XVI  dC ,  van ser trobades a prop de Porquerisses, en el transcurs de les obres de construcció de la A2. La importància de la troballa féu que el Ministeri de Foment en financés les excavacions arqueològiques i l’exhumació i l’estudi del les restes humanes.
 
 
Els treballs varen descobrir les restes de l’església de Sant Marc i la seva àrea cementirial amb un total de 347 estructures funeràries, tombes individuals i dobles, i algunes osseres aïllades, que acollien un mínim de 644 individus.
 
 
La complexitat d’aquestes estructures  i tombes va fer que el Ministeri de Foment assumís els costos del projecte d’estudi de les restes humanes exhumades al laboratori.
També va ser objecte d’estudi una edificació propera  probablement relacionada.
 
De la excavació de l’església se’n va fer càrrec l’arqueòleg Esteve Nadal, l’arqueòloga Sonia Pasqual va estudiar la torre pròxima i Mª Eulàlia Subirà, antropòloga de la UAB s’ha encarregat de l’inventari i classificació de les restes humanes exhumades.
En el seu estudi antropològic se’n desprèn que 145 eren dones , 168 homes i 7 al·lofisos; 127 no havien assolit l’edat adulta, 82  adults tenien entre 21-40 anys en el moment de la seva mort, 93 entre 41-60 i només 16 varen superar els 60 anys.
La proporció d’individus mes gran de 40 anys indica una relativa bona esperança de vida i per tant un relatiu bon estat de salut.
D’altra banda pocs son els traumatismes que podrien indicar successos bèl·lics però en un moment donat es va produir una alta mortalitat en la població deguda probablement a un procés infecciós agut que no hauria deixat cap empremta en els ossos dels individus.De les estructures funeraries i antropologia s'encarregà la Dra. M. Eulàlia Subirà de la UAB.De la excavació de l'església s'en va fer cárrec l'arqueòleg Esteve Nadal.De l'estudi del promontori proper s'en va fer càrrec l'arqueóloga Sonia Pasqual.Del trasllat de les restes de Sant Marc.


La pedra de Sant Marc.HOMEPAGE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Donec commodo sapien et dapibus consequat.
Phasellus a sagittis massa.
Creado en 2020
Porquerisses
JOLUGA MEDIA
ABOUT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Phasellus a sagittis massa.
Duis non arcu venenatis, cursus ex.
STORY

Donec commodo sapien et dapibus consequat.
Phasellus a sagittis massa.
Suspendisse potenti.
Duis non arcu venenatis, cursus ex.
Regreso al contenido